Övrig utrustning

För våra hyresgäster finns det möjlighet att hyra extra utrustning, såsom kandelabrar,  runda bord & dukar, mingelbord mm. Observera att vi endast hyr ut utrustning till hyresgäster i Medborgarhuset.

Comments are closed.

viagra