Lokaler

Våra lokaler är utrustade för konferenser,
föreläsningar, musikarrangemang, revy, teater,
filmförevisningar, utställningar, danstillställningar,
firmafester, bröllop m.m

ÖVRIGT: Medborgarhuset har 75 uppmålade parkeringsplatser runt om huset. På framsidan är det 4 timmars parkering. Samåkningsparkering hänvisas till baksidan.

Comments are closed.

viagra